กฎของเกมหมากรุก

หมากรุก, ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามของ เกมราชาของเกม, เป็นเกมกระดานเชิงกลยุคใหม่

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของหมากรุกคือการจับกองของฝ่ายตรงข้ามโดยการตั้งตามท่ามกลางศัตรูฝ่ายให้ไม่สามารถหลบการจับได้

การตั้งค่าเกม

การเคลื่อนไหวของชิ้นส่วน

การเคลื่อนไหวพิเศษ

การแตะเบียด (Castling)
หากทั้งราชาและเรือข้ามได้ทั้งครั้งที่แล้ว และหากไม่มีชิ้นส่วนใดๆ อยู่ระหว่างพวกเขา ราชาสามารถเคลื่อนที่ไปยังช่องที่อยู่ใกล้กับเรือ 2 ช่องและเรือจะกระโดดข้ามราชาไปยังช่องถัดไป นี่เป็นการเคลื่อนไหวพิเศษเพื่อป้องกันราชาและเปิดใช้เรือ
การเดินผ่าน (En passant)
หากม้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้า 2 ช่องจากตำแหน่งเริ่มต้นของมันและลงข้างกับม้าของฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายตรงข้ามมีตัวเลือกในการจับมันเหมือนว่ามันเคลื่อนที่ไปข้างหน้า 1 ช่องเท่านั้น นี้ต้องทำทันทีหลังจากการเคลื่อนที่ของพระมเหสี 2 ช่อง มิฉะนั้น โอกาสจะหายไป
การเปลี่ยนพระม (Pawn promotion)
เมื่อพระมเดินถึงด้านตรงข้ามของกระดาน มันสามารถเปลี่ยนเป็นชิ้นส่วนอื่น (ยกเว้นราชา) ของสีเดียวกันได้

การตรวจและการตรวจมาตร

การตายลงและการเสมอ

การจบเกม

ศิลปะและวรรณคดี

หมากรุกมีประวัติศาสตร์ที่ร่วมเข้าด้วยศิลปะและวรรณคดี สองงานที่โดดเด่นมากคือ:

Scacchi ludus (1527) โดย Marco Girolamo Vida
บทกวีนี้เป็นการเล่นหมากรุกระหว่างเทพเจ้าบนเขาโอลิมปัส ความงดงามของมันจับใจผู้อ่านได้ และให้แรงบันดาลใจให้กับงานที่เกิดขึ้นในภายหลังเช่น บทกวีหมากรุกของ Jan Kochanowski
Caïssa: or The Game of Chess (1772) โดย William Jones
บทกวีนี้นำเสนอ Caïssa ตัวละครเทพเจ้าที่แทนจิตวิญญาณของหมากรุก

งานเหล่านี้มีอิทธิพลที่ยั่งยืนต่อวัฒนธรรมของหมากรุก พวกเขาได้รับการอ้างอิงในวรรณคดี การวิเคราะห์เกม และแม้กระทั่งในศิลปะ ทั้ง Scacchi ludus และ Caïssa ยังคงเป็นส่วนสำคัญของมรดกวัฒนธรรมของหมากรุก

ภาพวาดแสดงการเล่นเกมตำแหน่งระหว่าง Caïssa และ Mercury กับ Apollo บนเขาโอลิมปัส